atvalninti

atvalninti
×atválninti tr. 1. paleisti į laisvę, išvaduoti: Mėginkime Lietuvą atvalninti nuo svetimo jungo prš. | refl. .padaryti laisvą, nepriklausomą, atleisti nuo ko: Atválnyt atválnino [karalius žmoną] nuo smerties dekreto BM88(Brž). 2. padaryti ne taip priveržtą, suveržtą, atpalaiduoti: Atválnink vežimą šieno, nepalik neatválnintą nakvynaĩ, t. y. kartą atleisk J. | prk.: Urėdininkų paperkamumas atválnina vagis ir paleistuvius . | refl.: Ragai yr atsiválninę maceklietuo – reik priveržti Trk.refl. atsiknoti, atšokti, atkerti: Lašiniai nuo skūros, o mėsa nuo kaulų jau kęra, t. y. atšoka, atsiválnina JII88. 3. atleisti, paleisti, nušalinti nuo ko: Karalius atválnino savo teisingą tarną nuo slūžbos BM89(Brž). Pradžiugo ponas; tuoj atvalnino piemenį nuo kiaulių, aptaisė gražiai ir nuleidė an karalių BsPII273. 4. Dgl atituštinti: Atválnino namą Dglš. 5. palengvinti, sumažinti, atleisti (skausmą, sunkumą): Su toms šalpusnėms – i tujau krūtinę atválnino Sd. \ valninti; apvalninti; atvalninti; išvalninti; nuvalninti; pavalninti; pravalninti; suvalninti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atvalnyti — ×atvalnyti tr. K, KŽ 1. CII708, H160, R, R56,148, MŽ, MŽ75,196, N, Rtr žr. atvalninti 1: Atėjo mistras ir jį (velnią) atvalnyjo BsPI83. Kalvis jį (velnią) atvalnijo nuo obels Sch216. | refl. H160, N, KŽ: Atsivalnyju K. Atsivalniju R, MŽ. Lokys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalninti — ×apvalninti 1. KŽ žr. išvalninti. 2. tr. atpalaiduoti, atrišti: Kalinį apvalninau, t. y. liepiau rankas atleisti J. valninti; apvalninti; atvalninti; išvalninti; nuvalninti; pavalninti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvalninti — ×išvalninti tr. Rtr, KŽ išvaduoti; išgelbėti; paleisti į laisvę: Dėdė išvalnino sūnų iš nevalios J. Džiaugės žmones, kai išvalnino iš baudžiavos Dglš. Iš kalinio išvalninti ŽCh198. Išvalnino iš verguvės Tat. Mus iž … paskandinimo smerčia jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalninti — ×nuvalninti tr. išlaisvinti, išvaduoti: Karas jau baigės, nuvalnino, nu aš kur noru, ten galu važiuoti Vž. Liepė nuog darbų nuvalnyt Dbč. valninti; apvalninti; atvalninti; išvalninti; nuvalninti; pavalninti; pravalninti; suvalnint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavalninti — ×pavalninti tr. 1. KŽ išlaisvinti, išvaduoti: Tada Gudija taisėsi pavalninti žmones A1885,264. 2. padaryti platesnį, palaidesnį (drabužį): Pavalnink drabužį, kad nebveržtų J. ║ padidinus plotą, padaryti erdvės nevaržomai, laisvai judėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravalninti — ×pravalninti tr. 1. kiek pašalinti: Pravalninti ledines nuo tilto J. ║ refl. prasiskirstyti: Prasvalnino žmonys iš pirkios Dglš. 2. refl. kiek pasituštinti, atsilaisvinti (apie patalpą): Kap iškūlėm, tai prasvalnino kluonas Dglš. 3. padaryti kiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvalninti — ×suvalninti tr. suminkštinti (vidurius): Vidurius suvalnina Lp. valninti; apvalninti; atvalninti; išvalninti; nuvalninti; pavalninti; pravalninti; suvalninti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valninti — ×valninti ( yti Snt), ina, ino (sl.) tr. Rtr, NdŽ 1. Rtr, NdŽ, KŽ daryti laisvą, vaduoti: Valnina jis aną iš nevalios J. | prk.: Valnink mane iš drūtybės, šio svieto kūno neteisybės PK69. 2. NdŽ daryti palaidą, palaidesnį, laisvesnį. valninti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”